сайт УТМР Золочівського району Субота, 24.08.2019, 12:04
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

Block title

Форма входу

Пошук

...
GISMETEO: Погода по г. Золочев

...
GISMETEO: Погода по г. Золочев

...
GISMETEO: Погода по г. Золочев

...
Золочів 

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про мисливське господарство та полювання

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського господарства та полювання, забезпечує рівні права усім користувачам мисливських угідь у взаємовідносинах з органами державної влади щодо ведення мисливського господарства, організації охорони, використання та відтворення тваринного світу.

Розділ I


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
біотехнічні заходи - комплекс різноманітних господарських робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин;
державний мисливський фонд - мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі, а також утримуються в напіввільних умовах або у неволі в межах угідь державних мисливських господарств;
користувачі мисливських угідь - спеціалізовані мисливські господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського господарства з наданням в їх користування мисливських угідь;
мисливство - вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь;
мисливське господарство як галузь - сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток мисливського спорту і мисливського собаківництва;
мисливське собаківництво - діяльність, пов'язана з розведенням, вирощуванням, утриманням, обліком, підготовкою до полювання та використанням для потреб мисливців собак мисливських порід;
мисливські тварини - дикі звірі та птахи, що можуть бути об'єктами полювання;
мисливські трофеї - відповідним чином оброблені частини мисливських тварин (шкури, роги, черепи, ікла тощо), добуті шляхом полювання, які використовуються у наукових, естетичних, культурних та освітніх цілях;
мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на яких перебувають мисливські тварини і які можуть бути використані для ведення мисливського господарства;
норма відстрілу - встановлена кількість мисливських тварин, дозволена для добування одним мисливцем за визначений строк полювання;
полювання - дії людини, спрямовані на вистежування, переслідування з метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах;
продукція полювання - добуті шляхом полювання туші мисливських тварин, їх частини (м'ясо, субпродукти, шкури, роги, черепи, ікла тощо), а також відловлені живі мисливські тварини;
пропускна спроможність мисливських угідь - максимально можлива кількість мисливців, які можуть полювати в один день на певній площі мисливських угідь (з урахуванням чисельності мисливських тварин і необхідності додержання вимог техніки безпеки);
упорядкування мисливських угідь - науково обгрунтована оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь, видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин певного господарства або окремого регіону, розроблення (з урахуванням природних та економічних умов) режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану угідь;
утримання мисливських тварин у напіввільних умовах - утримання набутих в установленому порядку мисливських тварин у штучно створених умовах, в яких вони живляться переважно природними кормами, але не мають можливості вільно переміщуватися за межі штучно ізольованої ділянки мисливського угіддя;
утримання мисливських тварин у неволі - утримання мисливських тварин у відповідних спорудах, де вони не мають можливості живитися природними кормами та самостійно виходити за межі таких споруд.

Стаття 2. Мисливські тварини як природний ресурс загальнодержавного значення

Мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі абоутримуються у напіввільних умовах, належать до природних ресурсівзагальнодержавного значення.

Стаття 3. Право власності на мисливських тварин та правокористування цими тваринами

Мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі вмежах території України, є об'єктом права власності Українськогонароду.

Від імені Українського народу права власника мисливськихтварин здійснюють органи державної влади та органи місцевогосамоврядування в межах, визначених Конституцією України.

Органи державної влади здійснюють права власника щодо всіхмисливських тварин, за винятком тих, які в порядку, установленомуцим Законом та іншими актами законодавства, передані докомунальної власності чи приватної власності юридичних і фізичнихосіб.

Користування мисливськими тваринами може здійснюватися злученням або без вилучення їх з природного середовища чи штучноворених напіввільних умов.

У приватній власності юридичних і фізичних осіб можутьребувати окремі мисливські тварини, вилучені з природногоредовища в установленому законодавством порядку, розведені вволі або набуті іншим шляхом, не забороненим законодавством.

З метою безпеки населення, а також в інтересах охорониаринного світу право приватної власності на окремих мисливськихарин може бути обмежено законом.

Розділ II


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЛЮВАННЯ

Стаття 4. Державне регулювання у галузі мисливського господарства та полювання

Державне регулювання у галузі мисливського господарства талювання здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрівтономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,еціально уповноважений центральний орган виконавчої влади улузі охорони навколишнього природного середовища, спеціальноовноважений центральний орган виконавчої влади у галузісливського господарства та полювання, інші центральні органиконавчої влади відповідно до їх повноважень, а також їх місцевігани.

Органам місцевого самоврядування цим Законом та іншимиконами України можуть бути надані окремі повноваження органівконавчої влади у сфері державного регулювання мисливськогосподарства та полювання.

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі мисливського господарства та полювання

До повноважень Кабінету Міністрів України у галузімисливського господарства та полювання належить:
забезпечення реалізації державної політики у галузі мисливського господарства та полювання;
передача мисливських тварин, що перебувають у державній власності, у комунальну власність та приватну власність юридичних і фізичних осіб;
встановлення відповідно до цього Закону та інших актів законодавства порядку видачі дозволів на використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення;
розроблення та здійснення загальнодержавних програм мисливського господарства;
забезпечення державного регулювання та контролю у галузі охорони, використання та відтворення мисливських тварин;
затвердження порядку встановлення лімітів та видачі дозволів на використання мисливських тварин;
організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного співробітництва у галузі мисливського господарства та полювання;
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.

Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання

До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання належить:
здійснення державного регулювання і контролю у галузі мисливського господарства та полювання;
організація робіт з охорони, використання і відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь;
видача дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності;
прийняття рішення про припинення полювання у випадках, передбачених цим Законом;
розроблення проектів лімітів та норм використання мисливських тварин, встановлення за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища строків здійснення полювання;
визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань фінансів вартості ліцензій на добування мисливських тварин;
подання документів з питань надання у користування мисливських угідь;
підготовка проектів планів переселення мисливських тварин, організація роботи з їх штучного відтворення;
забезпечення ведення державного обліку чисельності та добування мисливських тварин;
встановлення порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;
встановлення порядку видачі та видача посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання;
організація роботи з упорядкування мисливських угідь, визначення їх пропускної спроможності;
організація роботи з укладення з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства, здійснення контролю за виконанням цих договорів;
ведення моніторингу та державного кадастру мисливських тварин, що перебувають на території України;
вирішення інших питань у галузі мисливського господарства та полювання відповідно до законодавства.

Стаття 7. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі мисливського господарства та полювання

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі мисливського господарства та полювання належить:
реалізація державної політики у галузі охорони, використання і відтворення мисливських тварин;
організація і здійснення державного регулювання та контролю за охороною, використанням і відтворенням мисливських тварин, веденням моніторингу, державного кадастру та державного обліку мисливських тварин, що перебувають у межах території Автономної Республіки Крим;
розроблення республіканських програм, пов'язаних з вивченням, охороною, використанням і відтворенням мисливських тварин;
погодження питань щодо розміщення підприємств, інших об'єктів, які можуть негативно впливати на стан об'єктів тваринного світу та якість мисливських угідь;
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.

Стаття 8. Повноваження обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі мисливського господарства та полювання

До повноважень обласних, районних, Київської таСевастопольської міських державних адміністрацій у галузімисливського господарства та полювання належить:
забезпечення виконання державних та регіональних програм у галузі охорони, використання і відтворення мисливських тварин, розвитку мисливського господарства;
встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо користування мисливськими угіддями та здійснення полювання;
забезпечення додержання вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання;
взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань мисливського господарства та полювання;
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.

Стаття 9. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської і Севастопольської міських рад у галузі мисливського господарства та полювання

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської і Севастопольської міських рад у галузі мисливського господарства та полювання належить:
затвердження відповідних програм розвитку мисливського господарства;
вирішення в установленому порядку питань надання в користування мисливських угідь;
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.

Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад у галузі мисливського господарства та полювання

До повноважень сільських, селищних і міських рад у галузі мисливського господарства та полювання належить:
організація та здійснення заходів щодо охорони державного мисливського фонду, поліпшення середовища перебування мисливських тварин;
вирішення відповідно до цього Закону питань, що стосуються надання у користування мисливських угідь;
реалізація інших питань у межах своїх повноважень.

Стаття 11. Громадські організації мисливців

З метою задоволення своїх законних інтересів у здійсненніполювання, сприяння веденню мисливського господарства, розвиткумисливського собаківництва громадяни можуть добровільнооб'єднуватись у громадські організації мисливців.
Архів записів

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 26

Міні-чат

Block title

Друзі сайту
http://lovy-rybu-zl.at.ua/

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Відвідуваність

...

Copyright MyCorp © 2019 Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz